Coignières / L'OPEN Brasserie

Iwona Szczepanska / Cyprian Chojnacki